De arbeidsmarkt in actie

Nederland kenmerkt zich door een flexibele arbeidsmarkt. Het aandeel flexibele dienstverbanden en het aantal zzp’ers ligt bij ons hoger dan in het buitenland. De groei van flexibele arbeid is sterker dan in andere Europese landen (CPB, 2016). Hybride professionals, flexwerkers, uitzendkrachten, zelfstandigen en … Lees meer

Whitepaper – Op naar echte transparantie

Transparantie op de inhuurmarkt: hoe staat het ervoor en wat valt er nog te winnen? Goed opdrachtgeverschap is een begrip dat veelal gebruikt wordt in de context van het inhuren van professionals. Om tot goed opdrachtgeverschap te komen is echter … Lees meer

Maak plaats voor de hybride professional

Hybride arbeidsvormen zijn geen trend meer, maar een blijvende verandering. Er zijn verschillende definities van  de term ‘hybride professional’ en wat deze term al dan niet omvat. In dit whitepaper wordt de volgende definitie gehanteerd: “Een hybride professional is iemand … Lees meer

Trendrapport: De ZP’er komt eraan

Samenwerken in tribes, flexibele inhuur als innovatiebron en opdrachtgevers raten via een platform. De arbeidsmarkt van in de toekomst lijkt in geen velden of wegen op de huidige. Technologische en sociale ontwikkelingen binnen de nieuwe economische vormen en nieuwe ambities … Lees meer

Benchmark 2014 – Externe inhuur binnen het IT Domein

Het aantal zp’ers blijft stijgen en de inkoop en inhuur van de juiste externe professionals blijft een heikel punt.Om inhuurders en inkoopmanagers handvatten te bieden tijdens deze trajecten, doet FastFlex, partner op het gebied van resource management, in samenwerking met … Lees meer