Waadi

Vragen over Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wat is Waadi?

Om uitbuiting van werknemers terug te dringen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 1 juli 2012 een wetswijziging doorgevoerd: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Sindsdien moet elk bedrijf dat personeel uitleent dit vermelden in het Handelsregister.

Wie krijgt met de Waadi te maken?

Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt in Nederland, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Informatie over Waadi-registratie

Als je bedrijf niet Waadi-geregistreerd is, mag je wettelijk gezien geen personeel (inclusief jezelf) uitlenen in Nederland. FastFlex kan alleen een contract afsluiten met Waadi-geregistreerde bedrijven.

Zodra je personeel uitleent in Nederland dien je Waadi-geregistreerd te zijn. Dus ook als je een zelfstandige bent met een bv. De bv leent jou in feite uit om werk te verrichten.

Dit kun je doen via de Kamer van Koophandel Nederland. Je vindt via de KvK meer informatie over de Waadi en de gevolgen ervan voor jouw onderneming.

Jazeker. Iedereen die personeel of zichzelf uitleent, dient zich bij de Nederlandse Kamer van Koophandel aan te melden.

Let op! Ook de achterliggende partijen in de keten dienen Waadi-geregistreerd te zijn.

Een andere vraag over Waadi?

Als je onvoldoende antwoord hebt op je vraag of als je jouw vraag over Waadi hier niet tussen ziet, neem dan contact op. Onze regiedesk beantwoordt je vragen over dit onderwerp. Stuur een e-mail naar administratie@fastflex.nl of bel 088 – 327 84 00.