Support

FastFlex geeft je de informatie waar jij naar op zoek bent

Wanneer je als zelfstandig professional via FastFlex aan de slag gaat bij een opdrachtgever bij het uitvoeren van zzp opdrachten, dan kunnen we ons voorstellen dat je een aantal vragen hebt. De meest voorkomende vragen hebben wij per categorie voor jou verzameld.

Staat je vraag er niet tussen, of geeft ons antwoord onvoldoende informatie? Neem dan contact op met onze regiedesk. Mail je vraag dan naar administratie@fastflex.nl of bel (0)23 568 56 30.

Wet DBA

Vanaf 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) ingegaan. Deze wetswijziging zorgt uiteraard voor nieuwe situaties. Wij begrijpen dat er veel vragen zijn over wat er verandert voor de persoonlijke situaties van zelfstandige professionals. De meestgestelde vragen rondom de Wet DBA beantwoorden we voor je.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Als je voor een nieuwe opdracht bij een van onze klanten aan de slag gaat, is de kans groot dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebt. Wat een VOG precies inhoudt, hoe je deze aanvraagt en andere informatie hebben we voor je verzameld.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet houdt in dat er vanaf 25 mei dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Hierdoor komt de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp) te vervallen.

Contract

Wanneer je met FastFlex te maken hebt, is de kans groot dat je een contract met ons hebt of aangaat. Op basis van de meest voorkomende vragen hebben we informatie voor je uitgelicht over onder andere documentatie, referenties en betaling.

WAADI

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) is sinds 1 juli 2012 ingesteld om de uitbuiting van werknemers terug te dringen. Deze wet is voor jou van belang als je personeel tegen betaling uitleent. Meer informatie over WAADI hebben we voor je op een rij gezet.

Financieel

Antwoorden op vragen over onder meer uitbetalingen en het aanleveren van een accountantsverklaring hebben we voor je ingedeeld bij het onderwerp ‘financieel’.replica rolex day date

Digital Contract Signing

Vroeger was je verplicht om op locatie te komen om een contract te ondertekenen. Of per post de getekende documentatie terug te sturen. Tegenwoordig kunnen we dit soort zaken digitaal afhandelen. De meestgestelde vragen over dit onderwerp hebben we voor je verzameld.

Uren

Mag ik overwerken? En wat zijn de tarieven hiervan? Moet ik mijn urenregistratie doorsturen naar FastFlex? De antwoorden op deze en andere vragen die betrekking hebben op je uren hebben we voor je uitgewerkt.

Reversed billing

Bij FastFlex maken we al enige tijd gebruik van reversed billing. Maar wat is dat nou precies? En wat zijn de voordelen voor jou als zelfstandig professional en leverancier? Aan de hand van de meest voorkomende vragen hebben we voor jou alle relevante informatie hierover uitgelicht.