Door de toename van transparantie op de inhuurmarkt ontstaan er nieuwe kansen voor zowel zelfstandigen, intermediairs als opdrachtgevers. Dit stelt FastFlex, sourcing partij en kennispartner, in het whitepaper ‘Op naar echte transparantie’. Rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen in de inhuurketen zijn nu vaak onduidelijk en absoluut niet transparant.

Een van de kansen die transparantie biedt, is het sneller vinden van de juiste kandidaat. Dit komt doordat de kennis, competenties en ervaring van kandidaten gedetailleerder beschikbaar en inzichtelijker worden. Ook op het gebied van systemen en processen valt winst te behalen. Hierbij draait het om transparantie in het proces van inhuur. Het proces, van aanvraag tot inhuur, wordt inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Dit maakt dat compliancy controleerbaar wordt en kosten en kwaliteit kunnen worden geoptimaliseerd. De belangrijkste kans is uiteindelijk het welbevinden van de kandidaat. Doordat deze van tevoren beter op de hoogte is van de te vervullen functie en de organisatie en ook bij een afwijzing een gefundeerd antwoord krijgt, blijft hij gemotiveerd en enthousiast.

FastFlex stelt dat de inhuurmarkt op dit gebied grote stappen zet, maar nog lang niet het benodigde niveau van openheid en inzichtelijkheid in gegevens heeft bereikt. Niels Huismans, Business Development Manager bij FastFlex: “Tarieven, processen en communicatie naar en door zelfstandigen kunnen nog veel beter inzichtelijk gemaakt worden. De dialoog aangaan is key. Dat loopt van uitzetten van een aanvraag tot het afwijzen van kandidaten en van contractafspraken tot het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van iedere schakel in de keten. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor transparantie. De urgentie moet duidelijker worden en de aandacht moet worden aangewakkerd.”

Whitepaper: Op naar echte transparantie
In het whitepaper ‘Op naar echte transparantie’ zet FastFlex de huidige status, de betekenis voor de markt en de urgentie van transparantie uiteen. Hierin wordt ook verder ingegaan op de kansen van transparantie. Download het whitepaper hier: http://fastflex.nl/publicatie/whitepaper-op-naar-echte-transparantie/

Over FastFlex
FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider op het gebied van resource management. Hierbij streeft FastFlex naar een zo’n kort mogelijke keten, met een transparante kostenstructuur. Zo weten het inhurende bedrijf én de professional altijd waar zij aan toe zijn. FastFlex draagt zorg voor de volledige keten van inhuur: van het proactief benchmarken van de inhuurtarieven tot het afwikkelen van alle contract gerelateerde zaken. Voor advies over de inrichting van de flexibele schil tot het selecteren van professionals. Daarnaast biedt FastFlex innovatieve en duurzame aanvullende oplossingen voor de professionals, zoals e-invoicing en digital contract signing. FastFlex gaat voor een langdurig partnership en helpt opdrachtgevers het hoogste rendement te behalen. FastFlex is gevestigd in Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.fastflex.nl.

Meer informatie
Marcommit
Marielle van Zanten
fastflex@marcommit.nl
035 582 2730

Op de hoogte blijven van onze publicaties? Schrijf je in
Ik wil op de hoogte blijven

    Hallo, mijn naam is , en ik wil op de hoogte blijven over:
    mijn e-mailadres is

    Alvast bedankt.

    * Verplicht veld