Leiderschap, management en ZP

De flexibiliserende arbeidsmarkt zet managers er steeds vaker toe aan om aan te sturen op output en competenties in plaats van op uren. Kan je aangeven met welke stellingen je het (meest) eens bent, bij de inhuur van zelfstandig professionals?:
Output moet leidend zijn. Resultaat en KPI’s moeten centraal staan
Competenties moeten leidend zijn. Door de snelle veranderingen, bijvoorbeeld op gebied van technieken, is ervaring minder van belang en output onzeker
Output en competenties zijn zeker relevant, maar uren moeten leidend zijn
De flexibiliserende arbeidsmarkt stelt andere verwachtingen aan leiderschap. Welke leiderschapskwaliteiten zijn volgens jou het meest van belang in de aansturing van zelfstandig professionals?: (max 2)
Vooruitkijken en anticiperen – leiders kennen de markt en spelen daarop in, ze werken vanuit een visie
Vertrouwen – leiders verzorgen een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen, input durven te geven en achter de organisatiedoelstellingen staan
Duidelijkheid – leiders communiceren hun verwachtingen duidelijk
Ontwikkelen – leiders richten zich op persoonlijke groei, ze stimuleren zelfsturing en autonomie
Gericht op de relatie – leiders zijn aanspreekbaar voor iedere medewerker en zorgen dat iedereen zich betrokken voelt
Zinvol – leiders maken iedereen ervan bewust dat zijn/haar bijdrage relevant is voor het behalen van de organisatiedoelstellingen, zodat werkplezier en bevlogenheid wordt vergroot