De vraag naar zzp’ers en met name hoogopgeleide zelfstandigen (zp’ers) neemt sterk toe. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het totaal van banen en werk voor zelfstandigen is het afgelopen kwartaal met 38.000 is toegenomen. Uit onderzoek van FastFlex blijkt dat zp’ers zelf ook verwachten dat het aantal opdrachten voor zelfstandigen zal toenemen. Eurofiber laat in onderzoek zien dat een op de vijf werkgevers verwacht dat in 2030 het personeelsbestand voor een groot deel uit flexkrachten bestaat.

Verhoging tarieven
Zp’ers zijn gewild om hun flexibiliteit, innovatieve vermogen, kennis vanuit andere opdrachten, vaak jarenlange ervaring en objectieve kijk op de organisatie. Juist in sectoren als de IT, de overheid, de zorg en zakelijke dienstverlening, neemt de vraag naar hoogopgeleide zelfstandigen toe. Hierdoor neemt de schaarste toe, waardoor de tarieven bovengemiddeld snel zullen stijgen. Uit het onderzoek van FastFlex blijkt dan ook dat 67 procent van de zp’ers verwacht dat hij zijn tarief zal verhogen.

Generatie Z vaker als zelfstandige aan de slag
In het tweede kwartaal van 2016 telde Nederland ruim één miljoen zzp’ers. Dit blijkt uit de statistieken van CBS. Hoewel het CBS nu spreekt van een kleine daling in het aantal zzp’ers (8.000) wordt verwacht dat het aantal zp’ers de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dit komt doordat hoogopgeleiden uit generatie Z, een generatie die nu langzaam de arbeidsmarkt betreedt, vaak meteen bij toetreding van de arbeidsmarkt ervoor kiezen om als zp’er aan de slag te gaan. De belangrijkste redenen om te kiezen voor het zp-schap zijn zelfstandigheid, vrijheid en flexibiliteit.

Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex: “Nederland telt ruim één miljoen zzp’ers en het aandeel zelfstandige professionals neemt sterk toe. Organisaties zijn positief over deze ontwikkeling en zetten steeds vaker zelfstandige professionals in. Gebrek aan innovatie is de belangrijkste reden voor het uitblijven van groei. Zp’ers zorgen juist voor innovatie binnen bedrijven, omdat ze met een kritische blik naar de huidige bedrijfsprocessen kijken.”

Trendrapport 
In het trendrapport ‘De zp’er komt eraan: waarom organisaties nu al moeten nadenken over de volgende generatie flexwerkers’ worden de laatste marktontwikkelingen en de gevolgen daarvan uiteengezet.

Op de hoogte blijven van onze publicaties? Schrijf je in
Ik wil op de hoogte blijven

    Hallo, mijn naam is , en ik wil op de hoogte blijven over:
    mijn e-mailadres is

    Alvast bedankt.

    * Verplicht veld