VACATURE-INFORMATIE

ProjectInfo

Voor onze eindklant UWV zijn we op zoek naar een Testanalist.

Doel van de functie:
Het volgens planning voorbereiden, specificeren, uitvoeren en rapporteren van Ketentesten met interne en externe afnemers/leveranciers. Het onderhouden van testdata, onderhouden van tools (Excel).

De testanalist komt te werken in het ketentestteam.
De werkzaamheden bestaan uit:
- het voorbereiden en uitvoeren van ketentesten op de ketentestomgeving.
- Contact onderhouden en testen met interne en externe afnemers
- Het onderzoeken van technische problemen, meedenken over en het aanpassen van tools.
- Het faciliteren van ketentesten met advies en het aanmaken van testgevallen
- Bijhouden van de testdata, ook met externe partijen.

Het TSC (Test Service Center) biedt testdiensten aan interne klanten. De opdracht tot het verlenen van deze diensten worden geaccepteerd door het management TSC en verdeeld over verschillende testlines. Een testline is een groep medewerkers die testwerkzaamheden uitvoert voor een cluster van applicaties. Een testline is ingericht per klantorganisatie-eenheden, expertisegebieden of techniek.
Het ketentest team (keten testline) heeft als doel de gehele keten te testen. Dit gebeurt zonder stubs en drivers maar met echte interfaces in een acceptatie landschap met de leveranciers/ afnemers.
De testanalist kan zelfstandig werken en is in staat effectief te communiceren met leveranciers en afnemers.
De testanalist kan zowel functioneel als technisch testen waarbij het zwaartepunt bij technisch testen (interfaces, databases etc.) ligt.
De testactiviteiten vormen een cruciaal onderdeel binnen de IV-functie, omdat in dit dynamisch vakgebied de verbinding wordt gemaakt tussen theorie en praktijk. Dit leidt tot de continue bewaking van softwarekwaliteit, die noodzakelijk is om de kans op productiefouten te minimaliseren. Deze fouten kunnen enorme schade veroorzaken voor het UWV en betreft zowel productieverlies, onbeschikbaarheid van onze applicaties/portals alsmede imagoschade voor UWV.
Op dit moment is een van de business speerpunten de voortvarende ontwikkeling van e-dienstverlening; UWV zet hier zwaar op in om de krimpende face-to-face dienstverlening te compenseren met flexibele en toegankelijke self-service. Dit vereist een basis ICT-dienstverlening die zich kenmerkt door een hoog niveau van beschikbaarheid, stabiliteit en performance van zowel de basisinfrastructuur (werkplek, netwerk en rekencentrumdiensten) als de applicaties.
De testanalist draagt bij aan dit speerpunt door dagelijks opgeleverde applicaties kritisch te beoordelen op functionaliteit, connectiviteit en bruikbaarheid. Hij/zij laat zich hierbij aansturen door zijn/haar testcoördinator, die verantwoordelijk is voor een testplanning. Binnen deze planning voert de tester zijn eigen testwerk uit. Dit doet hij/zij door het voorbereiden en specificeren van testgevallen en het opstellen van testscripts. Hij/zij bewaakt dat bevindingen worden opgelost en her test deze zodra dit is gebeurd.

KnowHow

- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Soap UI in de afgelopen 5 jaar.
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Oracle 12 database in de afgelopen 5 jaar.
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Web logic in de afgelopen 5 jaar.
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Excel in de afgelopen 5 jaar.
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met keten testen in de afgelopen 5 jaar

Skills

- HBO werk- en denk niveau.
- TMAP gecertificeerd.
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met XML
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met SQL 

Behaviour

• Samenwerken 
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Leervermogen
• Organisatieloyaliteit
• Organiseren eigen werk
• Kwaliteitsgerichtheid
• Oordeelsvorming

Solliciteren