Organization

De Belastingdienst

Function

Voor onze eindklant Belastingdienst zijn wij opzoek naar twee COBIT specialist 1 medior 1 senior .


werkzaamheden of - prestatiedoelstelling van de opdracht

Voor het opzetten en uitvoeren van een initiële COBIT Self-assessment en het opstellen van een 'roadmap' voor de implementatie van (elementen uit) het COBIT framework heeft de Belastingdienst behoefte aan inhoudelijk advies en begeleiding. Achtereenvolgens dienen de volgende resultaten te worden bereikt:

1. Inzicht in de, voor de directie IV, noodzakelijke en zinvolle elementen uit het COBIT framework opdat invulling kan worden gegeven aan de taken van het nieuwe onderdeel Interne Beheersing;

2. Initiële COBIT Self-assessment opgezet en uitgevoerd;

3. Advies ten aanzien van de ‘roadmap’ voor de implementatie van (elementen uit) het COBIT framework, opdat op een later moment een volwaardig COBIT assessment kan worden uitgevoerd.


Voor deze werkzaamheden vraagt de Belastingdienst tijdelijk een team van twee medewerkers met inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van de implementatie van COBIT; één senior en één medior. Bij voorkeur hebben deze medewerkers tevens kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement. Deze zullen inhoudelijk afstemmen met de huidige kwartiermaker voor de opzet en inrichting van het onderdeel InB en aan hem rapporteren over de voortgang.


Start van de werkzaamheden is 1 december a.s. of zo spoedig mogelijk daarna. (Vanaf 24 december t/m 4 januari is inzet niet mogelijk.) De inzet van elk van de medewerkers is fulltime (36 uur p/week) en naar verwachting uiterlijk tot 1 mei 2019.


Achtergrond opdracht

Binnen de directie Informatievoorziening (IV) van de Belastingdienst wordt op dit moment het onderdeel Interne beheersing (InB) IV opgezet. De focus van dit nieuwe onderdeel ligt, directie IV-breed, op de onderwerpen Kwaliteitstoetsing en –advies, Risicomanagement en Begeleiding van externe toezichtstrajecten. De directeuren van de zogenoemde romponderdelen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen interne beheersing; het onderdeel InB brengt IV-breed structuur aan in de verantwoording daarover.

Met deze IV-brede structuur als basis toetst en evalueert InB met betrekking tot de kwaliteit van de IV-dienstverlening. Dit wordt samen met en de actuele risico’s gerapporteerd aan de Algemeen Directeur IV en aan het MT IV. InB heeft daarmee als taak om, zowel periodiek als ad-hoc, een objectieve kwalificatie te geven van de mate waarin de directie IV ‘in control’ is in haar voortbrengingsproces. Het, namens geheel IV, inhoudelijk begeleiden van externe toezichtstrajecten heeft tot doel om gestructureerd alle gewenste informatie op tafel te krijgen en via één kanaal beschikbaar te stellen aan de betreffende toezichtshouders. Voor de inrichting van deze structuur voor kwaliteitsborging heeft de directie IV gekozen voor het COBIT framework. Uitdrukkelijk wordt daarbij gesteld dat COBIT als middel wordt gezien; niet als doel. Zoals ook door ISACA is onderkend, dient er eerst een organisatie-specifieke toepassing van (elementen uit) het framework te worden bepaald. De insteek is wel om in de toekomst periodiek volwaardige COBIT assessments uit te voeren op de IV dienstverlening. Vooruitlopend daarop wil de Algemeen Directeur IV in het eerste kwartaal van 2019 een initiële COBIT Self-assessment zien uitgevoerd.


Standplaats: Utrecht, Extra standplaats: Apeldoorn

Requirements

Eisen:

- 3 jaar ervaring met het organisatiespecifiek maken van COBIT

- 3 jaar ervaring met COBIT assessments

- Opleiding/certificaat: COBIT ASSESSOR


Wensen:

- Kennis van risicomanagement methodieken


Competenties:

- Het kunnen opzetten en uitvoeren van een COBIT Self-assessment

- Het kunnen opstellen van een 'roadmap' voor de implementatie van (elementen uit) COBIT

Information

Ricardo van Buren

Application

Ricardo van Buren

Restriction

Applicant must be EU citizen or in possession of a valid EU work permit. Learn more about employment permits for foreign nationals in the Netherlands.


Indien u solliciteert op deze opdracht dan stemt u automatisch in met een mogelijke social media controle van onze recruiters. Lees meer over deze controle in onze Privacy verklaring.

Reageren op deze opdracht

Personal profile

PDF, DOC, DOCX 8M

Contact Details

Private Business
Add
Op de hoogte blijven van nieuwe opdrachten? Schrijf je in
Ik wil op de hoogte blijven